Kwaliteit


Omdat wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen, engageren wij ons tot volgende kwaliteitsverbintenis.

  • Stiptheid is het hoogste gebod. Bij eventuele vertraging of oponthoud buiten onze wil engageren wij ons de beste oplossing te zoeken voor onze klanten.

  • Wij vervoeren onze klanten in recente wagens die 100% bedrijfszeker zijn.

  • Wij stellen ook hoge eisen aan onze chauffeurs, zowel op het vlak van hun rijgedrag als hun servicegerichtheid en meertaligheid.

  • Wij staan 7/7d en 24/24u ter beschikking van onze klanten teneinde hun vragen te beantwoorden.

  • Uw reis begint als u in onze wagen stapt, ze eindigt niet met de landing in Brussel maar pas wanneer u op de bestemming uit de wagen stapt.

  • Wij respecteren de privacy van onze klanten. Geen enkele informatie zal worden doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor andere doeleinden.

  • Klassevolle wagens (perfect onderhouden).

  • We helpen u met uw bagage.

  • Op uw verzoek krijgt u begeleiding in de luchthaven of het station.